שם החברה משכ"ל

שם המוצר BidCal - בידקל

מערכת מקוונת לניהול הצעות מחיר הנמצאת בשימוש מכרזי משכ”ל.

תכונות המערכת:

 • יצירה ועדכון נהלי הצעת מחיר וכתבי כמויות
 • פרסום הנהלים ושליחת הודעות אוטומטיות לזכייני משכ”ל באמצעות הודעות טקסט או דוא”ל
 • זכייני משכ”ל מזדהים באמצעות כרטיס חכם ומגישים הצעות מחיר באופן מאובטח ובהתאם לכללי המכרז
 • הצעות הספקים מוצפנות ולא ניתן לפתוח אותן לפני המועד האחרון למענה
 • בסיום המועד האחרון להגשת הצעות, לאחר פתיחת ה”תיבה” הממוחשבת, המערכת יוצרת פרוטוקול ודוח ריכוז התוצאות  עבור הרשויות המקומיות ללא התערבות ידנית

יתרונות המערכת:

 • יעילה, מאובטחת ומהימנה
 • חיסכון במשאבי זמן ותקציב
 • דוחות סטטיסטיים מתקדמים
 • תיעוד מלא וחתום
 • שקיפות מלאה בפתיחת הצעות
 • מונעת טעויות אנוש