שם החברה סירקלס איי. טי. חדשנות בעמ

שם המוצר סירקלס מערכת לניהול חדשנות אתר https://circles.so

סירקלס עוזרת לארגונים לעודד יזמות ומעורבות של עובדים שאין להם האפשרות להשמיע את קולם ביום יום. בנוסף, המערכת מהווה מאגר של ידע ארגוני חדש המאפשר תהליכי למידה ושיפור מתמיד בארגון.

החברה משמשת את כלל עובדי הארגון באמצעות הטמעת פלטפורמה לעידוד פתרון אתגרים ובעיות מרכזיות העומדות בפני הארגון. ניתן לשכפל את המערכת גם לתושבי העיר.

כיום, המערכת מוטמעת בעיריית ירושלים.