שם החברה נאופורס

שם המוצר NowForce אתר https://www.nowforce.com

המערכת שפיתחה חברת נאופורס מאפשרת לארגונים ולרשויות לשמר קשר רציף עם עובדיהם ומשאביהם באמצעות פלטפורמות טכנולוגיות קיימות וזמינות, כגון האינטרנט ומכשירי הסלולר. המערכת מסוגלת לנטר ולנהל מאות אלפי יחידות קצה; לאכן אותות מצוקה בזמן אמת; לנתח תרחישים לפי תכניות וחוקי הפעלה מובנים; לסייע בגיבוש החלטה מהירה; ובמידת הצורך להזניק בזמן אמת ובצורה אופטימאלית את אנשי התגובה הרלבנטיים.