שם החברה משכ"ל

שם המוצר ProjeCal- פרוג'קל אתר https://www.innovation-mashcal.com/projecal

מערכת משו”ב / פרוג’קל הינה מערכת מתקדמת וחדשה לניהול פרויקטים הנדסיים בתחומי הפיתוח ותשתיות, בניה ושיפוצים של החברה למשק וכלכלה:

תכונות המערכת:
• ניהול פרוטוקולים ומשימות
• הגשה וניהול הצעות מחיר באופן מקוןן
• ניהול תכנון
• ניהול ובקרה תקציבית
• ניהול לוחות זמנים לפרויקט
• ניהול יומני עבודה
• ניהול חשבונות

יתרונות המערכת:
• כל המידע על הפרויקט במקום אחד החל משלב התכנון
• תקציב פרויקטלי מרוכז
• לוחות זמנים מתעדכנים לפרויקט
• שליטה ובקרה במסך אחד

הדרך המתקדמת והחדשה לניהול פרויקט בהצלחה!