שם החברה מורה להחלפה

שם המוצר מורה להחלפה אתר https://admin.subteacher.co.il/login

פלטפורמת ‘מורה להחלפה’ מציעה מאגר גדול ואיכותי של מורות ומורים מחליפים, המקוטלגים על פי שכבת גיל ומקצוע לימוד, כך שבתי הספר יכולים בזמן קצר ובתפעול ידידותי ופשוט לאתר מורות ומורים מחליפים זמינים, המתאימים לשכבת הגיל ומקצוע הלימוד הנדרש. זאת על-ידי בקשת החלפה במערכת (הכוללת מועד, מקצוע ושכבת גיל). המערכת מאתרת באופן אוטומטי את המורות והמורים המחליפים התואמים את פרטי הבקשה.

מורה אשר פנוי ומעוניין לבצע את ההחלפה, שולח לבית הספר את פרטיו האישיים הכוללים: קורות חיים, תעודות, המלצות ותעודת יושר.

הפלטפורמה מאושרת על ידי משרד החינוך, מופיעה במערכת הגפ”ן ומוטמעת בעיריית תל-אביב.