תנאי השימוש באתר

מרכז החדשנות לערים חכמות MIC (להלן: “המרכז“) הוקם על ידי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע”מ. המרכז מלווה רשויות מקומיות בהליכי הטמעת מערכות חכמות במרחב העירוני ומשמש מרכז ידע מקצועי בכל הנוגע ל”ערים חכמות” בישראל.

אנו מברכים אותך על שבחרת להשתמש באתר המרכז (להלן: “האתר“). בעת ביקורך באתר תוכל לקבל עדכונים ומידע אודות פעילות המרכז, ולעקוב אחר פרסומים המעניינים אותך.

באפשרותך בכל רגע נתון להודיע למרכז על סירובך לקבל את העדכונים הנ”ל (להלן: “הודעת סירוב“). הודעת הסירוב מטעמך תינתן בכתב למרכז בדואר אלקטרוני.

מסמך זה הוא חוזה מחייב בינך לביננו והוא קובע את התנאים המשפטיים בנוגע לתנאי השימוש באתר (להלן: “תנאי השימוש“).

השימוש באתר, בתכנים ובשירותים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

אם, לאחר שקראת את התנאים, מצאת שהם אינם תואמים את השקפתך, או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש באתר. אנו נצטער על כך, אך זו זכותך המלאה.

בכל בקשה ופניה בנוגע לתנאי השימוש ניתן לפנות אלינו דרך האתר בלשונית “צור קשר” או בכתובת דואר אלקטרוני: .info@mic.org.il

ייתכנו שינויים בתנאים אלה, בשל אופיו הדינאמי של האתר, של רשת האינטרנט ככלל, ושל היבטי החקיקה והרגולציה שיכולים לחול על הפעילות באתר. אנו נפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים באתר עצמו, או נשגר הודעת דואר אלקטרוני ובה נפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף.

הסכמתך לתנאי שימוש אלה מהווה גם הסכמה לתנאים שעברו שינוי ואולם ככל שנדרש על פי דין, נבקש שוב את הסכמתך לתנאים החדשים. במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתם לתוקף של התנאים המעודכנים תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם תפוג הרשות שניתנה לך להשתמש באתר.

בשל מגבלות השפה העברית, בחלק מהמקרים הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך תנאים אלה מתייחסים כמובן גם לכן, הנשים.

 

השימוש באתר ומגבלותיו

השימוש באתר נועד אך ורק לשם קבלת מידע בקשר עם המרכז ופעילותיו. אין להשתמש באתר ותכניו לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמת המרכז בכתב, במפורש ומראש.

מקומם של תכני האתר הם באתר בלבד, ואין לפרסם פרטים ותכנים מתוך האתר בכל אתר, אפליקציה או מדיה אחרת בכל צורה שהיא ואין להעבירם לאחרים. בנוסף, אלה הפעולות שנאסר עליך לעשות:

  • אין להעתיק את תכני האתר, להטמיע אותם (embed) באתרים אחרים, להציג אותם באמצעות פעולת מסגור (framing), ליצור אתרי מראה (mirroring), למכור, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני האתר בכל דרך שהיא.
  • אין לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת או לעשות כל פעולה במטרה לחשוף את קבצי המקור של האתר.
  • אין לקשר לתוכן באתר המציג אותו במנותק מדף האינטרנט שבו התוכן נמצא. בקישור לדפי אינטרנט של האתר, אין להסתיר, לחסום, לשבש או למחוק כל מידע מדפי האינטרנט של האתר, כפי שהם במקורם.
  • אין לגשת לאתר או לתכנים הכלולים בו במטרה לפתח או ליצור אתר דומה או מתחרה באתר, לרבות באמצעות איסוף פרטים ומידע מתוך האתר.
  • ללא הסכמתנו הכתובה והמפורשת מראש, אין להשתמש באתר למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע, פעולות פצחנות, פריצת מערכות האבטחה של האתר וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, הפרעה לפעולת האתר, עקיפת מנגנוני ההגנה של האתר, ביצוע מניפולציות בפעילות האתר, גישה שיטתית למחשבי האתר באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים כדוגמת: ‘bots’ ו – ‘crawlers’ וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של האתר שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות.
  • אין להשתמש באתר לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלבנטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, זכויות יוצרים, הטרדה ופרסומי תועבה.

בכל עת וללא הודעה מראש, המרכז רשאי לשנות את אופי והיקף המידע שייחשף בפניך באתר.

 

פרטיות

במסגרת שימושך באתר תתבקש למסור פרטים אישיים – שם, תפקיד, מקום מילוי תפקיד, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ותחום עניין לגביו תרצה מידע. מסירת הפרטים והשימוש בהם על ידי המרכז כפופים לתנאי שימוש אלה.

לא מוטלת עליך חובה מכוח חוק למסור את הפרטים המצוינים לעיל, אך אם תבחר שלא לעשות כן, לא נוכל לספק לך מענה הולם ואת השירות הכרוך במסירת הפרטים. מסירת פרטים שגויים, לא מעודכנים או מוטעים תפגע באפשרותנו להשיב לך או לפעול לאספקת השירות עבורך.

אנו מבקשים להוקיע מקרבנו את כל מי שמנסה להתחזות לאחר או למסור פרטים מטעים. לכן, אתה מצהיר שכל הפרטים שמסרת לנו הם נכונים ומדויקים.

הפרטים האישיים שאנו אוספים (“המידע“) דרושים לנו על מנת לספק לך את השירותים המוצעים באתר, וכן לשם פעילות שוטפת הכרוכה בניהול האתר, בבקרה על המתרחש בו, באבטחה שלו, בביצוע שיפורים ותוספות לאתר ולצורך שליחת הודעות בדואר אלקטרוני, או בכל דרך אחרת.

ככל שנזדקק לכך, נשתמש במידע גם כדי לטפל, לחקור ולמנוע שימוש לרעה באתר, כדוגמת הפרות זכויות, הונאות וגניבות זהות ובמידת הצורך אף לצורך הליכים משפטיים הנוגעים לכך.

אנחנו משתפים מידע עם צדדים שלישיים ככל שנדרש כדי לממש את מטרות איסוף המידע. בכלל זה נזדקק לשתף מידע עם נותני שירותים שלנו כגון ספקי אחסון ואבטחת מידע. כמובן שנשתף מידע אם החוק מחייב אותנו לעשות זאת, לדוגמה במקרה בו המרכז יקבל צו בית משפט לצורך גילוי מידע.

אנחנו משתמשים בכלי ניתוח נתונים. כלים אלה מציבים במחשב שלך שנשלטות ומנוהלות על ידם. החברות המפעילות כלים אלה מציעות אפשרות להסירן, על ידי ניהול הרשאות.

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע של המרכז בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981

אנו רשאים לשמור את המידע שלך כל עוד אתה משתמש באתר. לאחר מכן, נשמור את המידע אם יש צורך בכך, לדוגמה, אם אנחנו צריכים לשמור מידע הנדרש לשם דיווח לרשויות, למטרות היערכות אפשרית להליך משפטי, למטרות תיעוד וארכוב וכדי להמשיך ולהציג באתר מידע רלבנטי. מידע שלא נזדקק לו יותר כמידע מזהה, יימחק או ייהפך למידע לא מזוהה.

אנו מיישמים מערכות ונהלים קפדניים לאבטחת מידע במטרה להגן על המידע מפני שימוש לרעה ושימוש בלתי מורשה. המערכות הללו מצמצמות את סיכוני האבטחה, אך אף אחת מהן איננה מספקת ביטחון מלא ומערכות השירות, לרבות התוכנות המשמשות אותו אינן חסינות מתקלות והתקפות סייבר. לכן, איננו מתחייבים שהמידע הנוגע אליך יהיה חסין מפני פגיעה וגישה בלתי מורשית.

 

קישורים באתר

ייתכן ותמצא באתר קישורים (“לינקים”) לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי האתר, או מטעמו והמרכז אינו שולט או מפקח עליהם. השימוש באתרים אחרים המקושרים לאתר כפוף לתנאי השימוש המפורסמים באותם אתרים ולא לתנאי שימוש אלו. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת המרכז לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. המרכז אינו אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

בכל עת ניתן לפנות אלינו בכתובת info@mic.org.il ולדווח על קישור לאתר אחר שלדעתך תכניו פוגעניים או בלתי חוקיים. אנו נבחן את פנייתך ובהתאם לשיקול דעתנו נחליט אם להותיר את הקישור על כנו, או לבטל אותו, אולם לא נישא בכל אחריות בקשר לאתר המקושר או לקישור אליו, בין אם החלטנו להסיר את הקישור ובין אם לא.

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של המרכז בלבד, או של צד שלישי, שהרשה למרכז להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהמרכז או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי המרכז לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

האתר מאפשר לך להעלות תכנים בנושאים הקשורים לפעילויות המרכז.העלאת תכנים כאמור, תעשה בכפוף להצהרתך כי מלא זכויות הקניין הרוחני או רישיונות שימוש כדין ביצירות השלובות בתוכן זה מצויים בידך וכי פרסום או הצגת התוכן כאמור, לא יפרו זכויות של צד שלישי כלשהו, ובפרט לא יפרו זכויות קניין רוחני – לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר או סודות מסחריים.

 

אחריות

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המרכז בגין מאפייני התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר.

השימוש שלך באתר וחשיפתך למידע באתר נעשים על אחריותך בלבד.

המרכז אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.

המרכז לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהתכנים והשירותים הנ”ל, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

לעיתים עלולות להתרחש תקלות בפעילות האתר בגלל בעיות בפעילות ספקי התקשורת של האתר, מערכות התוכנה של האתר, שינויים ותחזוקה שאנחנו מבצעים באתר ועוד. תקלות מסוג זה גורמות לאי נוחות וקושי בשימוש באתר ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יחד עם זאת, לא נישא באחריות לכל אי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מהן.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

המרכז יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, ויהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת האינטרנט. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המרכז בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאי המרכז להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם באופן זמני או ללא מגבלת זמן. המרכז יפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים יחזיק המרכז את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 

דין וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי השימוש, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו.

 

פנה אלינו

בכל בקשה או שאלה ניתן לפנות אלינו בכתובת .info@mic.org.il

עודכן לאחרונה ביום 23 באפריל, 2020