• אנרגיה
  • בניה
  • ממשל
  • סביבה
19/05
יום רביעי - 10:00

וובינר – הכן רשותך לקיץ

  • ממשל
23/05
יום ראשון - 11:00

וובינר למנהלי משאבי אנוש – הליך סיום יחסי עבודה ראוי