שם החברה טונדו

שם המוצר Tondo אתר https://tondo-iot.com

בקר תאורה חכמה IOT לתאורת חוץ ומבני ציבור, מאפשר שליטה ובקרה, דימור, יצירת תרחישים, וזיהוי תקלות ובכך מאפשר התייעלות אנרגטית וחסכון בחשמל. בנוסף הבקר מתחבר לסנסורים מסוגים שונים כגון חיישני תנועה וחיישנים סביבתיים ומאפשר ניטור מדדים כגון זיהום אויר, מפגעים, התקהלויות ויצירת התראות במידת הצורך. כך עמוד התאורה הופך לנכס אסטרטגי עבור העיר ולמרכז מידע וניתוח ומהווה בסיס לעיר חכמה, נקייה ושרירותית יותר עבור תושביה.