שם החברה סיטי שוב

שם המוצר סי אינסייט אתר https://cityshob.com/

CityShob מספקת פתרון שליטה ניטור ובקרה מקיף ומותאם לצריכה, המבוסס על גישה מודולרית ומדרגית, אשר תומכת בדרישות צמיחה, ביטחון, בטיחות ודרישות תפעוליות עתידיות.

מערכת C-Insight של CityShob היא מרכז העצבים של הפתרון, בו מתקבלות תוצאות איסוף וניתוח נתונים מכל האלמנטים המחוברים, ההחלטות והתגובות המנוהלות. הפלטפורמה מספקת מידע כולל ומעודכן לטובת שיפור וייעול תהליכי המערכת וכן אמצעים לניהול, תחזוקה ובטחון המאפשרים לבצע זאת באופן יזום.

המערכת משלבת ומנתחת נתונים הנגזרים מחיישנים ומכשירים שונים, המותקנים בשטח, ממזגת מידע ממערכות קיימות המשמשות מדי יום בעלי עניין ומייצרת תמונת מצב עדכנית בזמן-אמת למנהלי ומשתמשי המערכת.

המערכת מסייעת למפעילים לנהל אירועים בעזרת כלי נהלים ותרחישים, המוטמע במערכת, אשר מתאר את ההיבטים התפעוליים של המערכת ואת התהליכים התפעוליים הרלוונטיים.

מצלמות וידיאו משולבות מספקות תצוגה של המתרחש בנקודות מפתח. המפעיל יכול לצפות בסרטון המופעל על ידי אירוע, כל זרם וידאו חי אחר, תחקור ויצוא הווידאו לפי הצורך.

המערכת כוללת גם כלים משולבים להתראות בנושא ניהול אירועים, המבוססים על גילויים אוטומטיים ומנותחים. התראות אלה מסייעות להגיב ביעילות ועקביות, על פי נהלי ההפעלה הסטנדרטיים הנקבעים יחד עם הלקוח ומוגדרים באופן קל ופשוט בתוך המערכת.

כיום הפלטפורמה מוטמעת ברשויות שונות במקסיקו ובארץ בעיריית רחובות.