שם החברה Patrol-IT Mobile Solution

שם המוצר פטרולית אתר https://www.patrol-it.co.il

מערכת פטרולית הינה פלטפורמה מתקדמת וגמישה הנותנת מענה כולל ומקיף לכל צרכי העיריות בתחום הפיקוח, הביטחון והבטיחות ומספקת פתרון מלא לכל האגפים ובעלי התפקידים ברשויות, קטנות וגדולות כאחד.

פטרולית הינה מערכת מבוססת ענן בצד השרת ותוכנת סמארטפון בצד משתמש השטח, הניתנת להורדה מחנויות האפליקציות, כך שתהליך הטמעתה הינו קל ומהיר במיוחד. המערכת הינה קלה לתפעול, נוחה למשתמש, ומייעלת משמעותית את מערך הביצוע, הניהול והפיקוח בכל הדרגים.

המערכת מספקת מידע אמין ומדויק מהשטח, על כל המתרחש ובזמן אמת. מידע זה ניתן לצפייה בדשבורד, בדוחות ובהתראות הנשלחות למייל או במסרונים לטלפון הנייד. מטרת המערכת הינה לספק לרשויות כלי אמין ומתקדם לניהול כל המערך השוטף בעיר וכלים להגיב בזמן אמת על כל הנעשה בשטח בכל הדרגים, מרמת איש השטח ועד למנהלי האגפים. כל הפיתרונות הינם תחת פלטפורמה אחת, שרת אחד ומאגר מידע אחד.

פונקציונאליות על פי בעלי תפקידים במערך הפיקוח והבטחון ברשות:

 1. מפקחים וקב”טים
  • צפיה בזמן אמת על התייצבות המאבטחים במוסדות החינוך
  • קבלת התראה על עיכוב בהגעת המאבטח לבית הספר
  • צפיה של הקב”ט בפעילות השוטפת שמבוצעת בשטח ע”י מאבטחים הכפופים אליו בכל רגע נתון ומכל מקום
  • קבלת מסלול ביקורת יומי במוסדות החינוך עליהם הוא אחראי
  • דיווח על ביצוע ביקורות במוסדות החינוך בהתאם למסלול ומילוי טופס בקרת מאבטח
  • מילוי טפסי דיווח תקופתיים ושליחתם לגורמים הרלוונטיים בעירייה (תרגיל עירנות, טרום טיול, ביקורת עזרים ומיגון ועוד)
  • קשר דו כיווני מול רכזי הביטחון ומנהלות גן: ניהול משימות חודשיות, משימות תקופתיות, בקשות לטיולים ואישורם
 2. סיור ושיטור עירוני
  • דיווח זמן התחלה וסיום המשמרת בפועל
  • דיווח על זמן לקיחה והחזרת רכב הסיור
  • מילוי טופסי לקיחה והחזרת רכב למעקב והיסטוריה
  • הגדרת מסלולים לסיירים ותוכנית עבודה ארוכת טווח
  • הגדרת נקודות עצירה וביקורת במסלולים
  • הגדרת משימות לביצוע בכל נקודה
  • דיווח על אירועים חריגים במהלך הסיור ומילוי טפסים בהתאם
  • דיווח על משימות יזומות במהלך המשמרת
  • קבלת משימות אד הוק מהמוקד או ממנהלי משמרת
  • רצף תפקודי של כל עובד במהלך המשמרת
 3. מאבטחים במוסדות חינוך
  • דיווח זמן הגעה לבית הספר, התחלה וסיום משמרת
  • דיווח נוכחות מבוסס מיקום
  • מיפוי הבית ספר ודיווח ביצוע מסלול סריקות בשטח בית הספר כל פרק זמן, וזאת בהתאם למסלול שהוגדר ולתיזמונו
  • שליחת התראות בזמן אמת במקרה של חריגה או עיכוב בביצוע הסריקה
  • דיווח יזום על אירועים חריגים במהלך המשמרת
  • ניהול יומן אירועים כגון כניסת מבקרים ופרטי הביקור, יציאת ילדים ועוד, כולל אפשרות לחתימות ולצילום ת.ז. או מסמכים
 4. מנהלי אגפים
  • כלים לשליטה ובקרה מלאה על כל אנשי השטח ועל כל הפעילות המבוצעת בזמן אמת (דשבורד, התראות)
  • הצגת מיקום של כל השומרים על המפה בכל רגע נתון
  • הצגת מסלול נסיעה של הניידות במהלך המשמרת
  • אימות ביצוע המשימות והמטלות של אנשי השטח
  • קבלת התראות בזמן אמת על חריגה מביצוע
  • קבלת דוחות ביצוע תקופתיים מתוזמנים
  • דשבורדים סטאטיסטיים ואנליטיים בכל מיני חתכים, לקבלת מצב הפעילות בשטח, עובדים ומשימות, לכל תקופה רצויה
  • הפיכת פעילות השטח לשקופה לכל מנהל, מכל מקום ובכל זמן
 5. ניהול נשקים ונושאי נשק
  • ניהול מפורט של כלי הנשק באגף כולל כל פרטי הנשק
  • רישום לקיחה והחזרת נשק, שם, תאריך ושעת לקיחה, תאריך ושעת החזרה, התראות על אי החזרת הנשק בזמן
  • ניהול ביקרות תקופתית לנשקים, סוגי ביקורת שונים ומסמכים נלווים לנשק, כולל תאריך תוקף והתראה על פג תוקף
  • ניהול וביצוע ספירת מלאי לציוד הנלווה לנשקים: מחסניות, כדורים
  • הפקת שוברי ניפוק והחזרת ציוד מנשקייה
  • ביקורת תקופתית לנושאי נשק: ניהול רשימת נושאי נשק, ביקורת תקופתית: ראיון, תידרוך, הצהרה
  • ניהול מסמכים לנושאי נשק כולל תאריך תפוגה ושליחת התראות לפני התפוגה: רישיון נשק, תעודת הרשאה, ביצוע מטווח, הצהרת בריאות, העדר עבירות מין • קבלת דוחות על ביקורות תקופתיים ועל מסמכים וביקורות שפג תוקפם
 6.  רכזי בית ספר
  • קבלת רשימת משימות חודשיות לביצוע בתחילת כל חודש
  • דיווח על ביצוע המשימות, רישום הערות ומילוי טפסים במידת הצורך, בהתאם לסוג המשימה המדווחות
  • הגשת בקשה לטיולים או פעילות חריגה מחוץ לתחום בית הספר, והתנהלות דיגיטאלית וישירה מול הקב”ט
  • משימות לביצוע כגון: משימות בקרה, רענון נהלים ועדכון נהלי ביטחון בהתאם להנחיות משרד החינוך והרשות העירונית
  • מילוי טפסים בהתאם לאירועים יזומים: ביקורת אוטובוס טיול, ביקורת מאבטח, ביקורת מקלטים ועוד
  • כל הנתונים הנ”ל מועברים ישירות לשרת וזמינים למעקב ובקרה של הגורמים הרלוונטיים ולשליחה במייל
 7. ניהול משלחות לחו”ל
  • נהול המשלחות היוצאות לחו”ל
  • מילוי טופס משלחת לחו”ל מול ראש המשלחת לגבי הנסיעה והחתמתו
  • גישה ישירה ומהירה דרך לינקים רלוונטיים לחוזרי מנכ”ל בנוגע למשלחות חו”ל
  • קבלה אירועים חריגים בזמן אמת שראש המשלחת מדווח
  • הצגה על המפה בכל רגע נתון את מיקום המשלחת כולל מסלול נסיעה וכתובת נוכחית
 8. בטיחות
  • בניית מבדקים לביצוע ביקורות בבניני ציבור, בתי ספר, גני ילדים ומתקנים
  • דיווח מפגעים בהתאם לרשימה המנחה של משרד החינוך
  • תיעוד מפורט של המפגע: מספר סעיף ברשימה, תאור הנוסף למפגע, מיקום המפגע, קדימות, צילומים
  • הפקת דוח ביקורת לאתר ושליחתו לגורמים הרלונטיים, המפקחים המתאימים ומפקחי בדק הבית
  • טיפול בשלבי המפגע: אומדן, ביצוע ואישור
  • מעקב ובקרה על טיפול במפגעים ועמידה בלוחות זמנים
  • התראות לגורם המבצע ובחוסר טיפול לממונה עליו
  •  ריכוז בדיקות בטיחות לאתרים ולמבנים
  • ניהול מסמכים ואישורים לכל אתר: סוג האישור , תאריך המסמך, תאריך תוקף וסריקת המסמך (מסמך חשמלאי בודק ומוסמך, מתקני ספורט, ציוד כיבוי ועוד)
 9. מקלטים ומחסני חירום
  • ניהול כל רשימת המקלטים בעיר, כולל כל פרטי המקלט (סוג מקלט, סוג שימוש, שטח, סוג חשמל ועוד)
  • ביקורת מקלטים תקופתית, חודשית ושנתית, טופס פתיחת מקלט
  • ניהול אנשי קשר למקלטים
  • ניהול משימות שוטפות ומשימות תחזוקה למקלטים ובקרה על ביצועם
  • ניהול מחסני חירום
  • ניהול רשימת ציוד במחסנים וכמויות
 10. ניהול תיקי שטח
  • ניהול תיקי שטח למוסדות החינוך בהתאם לחוזרי מנכ”ל של משרד החינוך
  • ניהול כל הטפסים הנדרשים למילוי ואפשרות דיווחם ישירות מהשטח
  • ניהול רשימת כל המסמכים שיש לצרף לתיק
  • אפשרות לצרף קבצי PDF, סרטוטים הנדסיים ותרשימי בית הספר, תמונות וקטעי וידאו של בית הספר
  • אפשרות לייצא את תיק השטח למדיה דיגיטאלית או להדפסה לצורך מסירה למשטרה
  • יצירת תיק שטח חדש על סמך תיק שטח משנה קודמת, ורישום השינויים בלבד
  • גישה ישירה לתיק השטח מהטלפון לכל משתמש מורשה של פטרולית בארגון
 11. פיתרונות לכל אגפי הפיקוח ברשות
  • פיקוח עירוני בכל התחומים
  • מחלקת וטרינר, ביצוע ביקורות לרכבים ולעסקים המחזיקים מוצרי בשר וכדומה
  • מחלקת אגף החופים, ניהול פעילות שוטפת בחופים, דיווח וטיפול במפגעים, ביקורת על תחזוקת הציוד ועוד
  • מחלקת חינוך, נהול טפסים שוטפים מהגננות ורכזי בתי ספר, והעברת משימות דו כיווניות
  • מחלקת לשכת רווחה, דיווחים שוטפים מביקורי השטח, מיקום כל עובד, לחצן מצוקה ועוד
  • מיפוי בורות הניקוז בעיר, ומעקב ובקרה על ביצוע ניקיון הקולטן והתאים

הפתרון מיושם בירושלים, ראשון לציון, אשדוד, בני ברק, חולון, רמת גן, שדרות, אילת, נס ציונה, לוד, מועצה אזורית שדות דן, קרית עקרון