שם החברה FullProof

שם המוצר פולפרוף - קסם בלימודי הגאומטריה אתר https://www.fullproof.io

רקע  –  FullProof הינה מערכת מבוססת מחשב המאפשרת לתלמידים לתרגל הוכחות בגאומטריה מתוך ספרי הלימוד הקיימים, בכיסוי מלא של הנושאים מרמת חט״ב ועד רמת בגרות 4 ו-5 יח”ל. המערכת מתאימה להקניה ולעבודה בכיתה, לתרגול בבית והיא תומכת בלמידה מרחוק באופן מלא.התלמידים מקבלים שרטוט אינטראקטיבי, אפשרות למתן רמזים חכמים, בדיקה אוטומטית של הפתרונות ומשוב אישי, מדויק ומפורט על כל שלב בהוכחה בהתאם לדרך בה בחרו לפתור. המורים מקבלים סיכום מסודר של המשימה, מעקב שוטף ומלא אחר התקדמות התלמידים, ניתוח של השגיאות והקשיים הנפוצים ואפשרות לצפייה בניתוחים מעמיקים.

פדגוגיה –  המערכת משתלבת באופן טבעי בתהליכי ההוראה והלמידה ומשדרגת את חוויית הלמידה בהתבסס על מרכיבם של למידה פרסונאלית והערכה מעצבת בשילוב טכנולוגיה חדשנית. שותפים והצלחות – המערכת פועלת בהצלחה רבה בשנתיים האחרונות בעשרות תיכונים במסגרת פרויקט P.I.E Challenge בשיתוף משרד החינוך וקרן טראמפ. בנוסף, פועלת המערכת בחטיבות הביניים, בשלבים המוקדמים של הקנית היסודות, תוך מתן מענה לאתגרים המיוחדים של תחום הגאומטריה, המהווים חסם עבור תלמידים רבים. בתקופת משבר הקורונה, פתחנו את המערכת בחינם לציבור המורים והתלמידים ותוך זמן קצר הצטרפו לקהילת המשתמשים מאות מורים ואלפי תלמידים. המערכת הוטמעה במסמך המומלץ להוראת המתמטיקה בלמידה מרחוק לכיתות ט’ מטעם מפמ”ר מתמטיקה, וכללנו בה יחידות הוראה מותאמות בהלימה לתכנית הלימודים.

פיתוח מקצועי – במהלך השנה האחרונה הובלנו בהצלחה רבה השתלמויות פסג”ה מוכרות לגמול (הן השתלמויות פרונטליות והן השתלמויות סינכרוניות) והשתלמויות של קהילות מורים, אשר שילבו לצד פדגוגיה מתקדמת כלים יישומיים לתרגול ולהטמעה בכיתות ותמיכה במורים בשלבי ההטמעה.

הטמעה ברשות מקומית – הניסיון המצטבר שלנו מלמד שהטמעה רחבה ופיתוח קהילת מורים לומדת, תורמים רבות להצלחת הפרויקט. הערכים המוספים של הטמעה ברשות:

  • יצירת שפה אחידה בין המורים ובין בתי הספר ורצף פדגוגי בין החטיבה לתיכון .
  • מניעת הסללה ל-3 יח”ל בחטיבת הביניים (פעמים רבות בשל קושי בגאומטריה) ומניעת נשירה מ-5 יח”ל ומ-4 יח”ל.
  • איגום משאבי הדרכה ופיתוח מקצועי למורים בהדרכה מותאמת לקהילת או המורים השתלמות פסג”ה מוכרת לגמול בנושא גאומטריה מבוססת טכנולוגיה ותמיכה בקהילה.

המערכת פעילה בעשרות רשויות בפריסה ארצית, בכל המגזרים (כולל תמיכה בערבית).