שם החברה משכ"ל

שם המוצר KidiCal - קידיקל

מערכת לניהול, שליטה ופיקוח תקציבי במכרזי החינוך: צהרונים, קייטנות, ארוחות ובריאות השן.
המערכת מאפשרת ביצוע בקרה תקציבית, ניתוח אלפי נתונים, מעקב אחר ביצוע השירות של הספקים השונים, טעינה והפקת דוחות אקסל מורכבים וכן דיווח ובקרה על הוצאות של רשויות וספקים.
המערכת מסונכרנת עם אפליקציה לדיווח נוכחות תלמידים ומשמשת מאות מורים ומנהלי בתי ספר.
בנוסף, המערכת מותאמת לדרישותיו של משרד החינוך ומסוגלת להפיק דוחות ביצוע בפורמט של משרד החינוך על-מנת להביא לקיצור וייעול תהליכים.
המערכת פותחה בשיתוף חברת אביב פתרונות מתקדמים בתוכנה בע”מ.

תכונות המערכת:
• רשימת נוכחות שמית יומית
• תוכנית פדגוגית של הרשות המקומית
• דיווח הוצאות זכיין
• דוחות מעקב ובקרה
• אפליקציה לניהול נוכחות

יתרונות המערכת:
• דוחות ביצוע בפורמט משרד החינוך
• קיצור וייעול תהליכים
• בקרה וחיסכון תקציבי