שם החברה RoadSense

שם המוצר רודבוקס אתר http://www.roadsense.tech

חיישנים מבוססי רדאר המותקנים במרחב הציבורי אשר ביכולתם לאתר ולנטר את התנועה במרחב, הן של אנשים והן של כל סוגי כלי הרכב. המידע הנאסף על ידי המערכת אינו מכיל פרטי זיהוי כלשהם, שכן המערכת מאתרת אובייקטים בלבד. בשימוש באלגוריתמיקה הופכים את המידע מכל היחידות לתמונת זמן אמת ובה מוצגת ספירת אנשים, סיווג וספירת רכבים, התראות שונות, סטטיסטיקות ותחזיות מבוססות מידע. שימוש במידע כזה יכול להאיץ הקמת ערים חכמות ללא צורך במשאבי עתק.

הפתרון נמצא בפיילוט בעיריית תל אביב – יפו.