שם החברה ENGIS LTD

שם המוצר תחבורה קהילתית ירוקה אתר https://www.engis.co.il

פאנלים סולאריים מותקנים במתקן ה’תחבורה קהילתית ירוקה’, מייצרים חשמל במהלך היום וטוענים את החשמל המיוצר לתוך מתקן האגירה החיצוני. אל מתקן האגירה החיצוני מחוברות עמדות טעינה מהירה של רכב חשמלי. הרכבים המגיעים לטעינה בכל שעה משעות היממה, מתחברים ונטענים על פי צרכם. בסיום הטעינה הרכבים מפנים את העמדה לרכב הבא בתור. המערכת יודעת לתפקד כמערכת סגורה בהתאם ליכולות ייצור חשמל סולארי, יכולות אגירה (מחשמל סולארי או מרשת החשמל) וצורך ידוע של מספר כלי הרכב. מתקן האגירה החיצוני נטען מרשת החשמל בשעות השפל, בלילה, כשמחיר החשמל נמוך. על פי הצרכים של מנהל הרשת , מתקן האגירה החיצוני עשוי למכור חשמל לרשת בשעות העומס, ובכך לסייע למנהל המערכת ב Peak Shaving.

הפתרון מיושם בשנחאי ובערים נוספות בעולם.