שם החברה אי אס אר טכנולוגיות ישראל בע"מ

אתר http://www.isrcorp.co.il

תחבורה ציבורית חכמה, מידע לתושב ושילוט דיגיטלי במרחב העירוני: חיבור למערכת הכרטוס, שילוט פנימי באוטובוס והצגת התחנות הבאות, כריזה פנימית וחיצונית על התחנה הקרובה, מערכת ספירת נוסעים, שילוט דיגיטלי ואינטראקטיבי בתחנות האוטובוס והצגת מידע תחבורתי עירוני לתושב בנייד (מיקום האוטובוס, זמני הגעה).