שם החברה אי אס אר טכנולוגיות ישראל בע"מ

אתר http://www.isrcorp.co.il

תחבורה ציבורית חכמה, מידע לתושב ושילוט דיגיטלי במרחב העירוני: חיבור למערכת הכרטוס , שילוט פנימי באוטובוס והצגת התחנות הבאות, כריזה פנימית וחיצונית על התחנה הקרובה , מערכת ספירת נוסעים  , שילוט דיגיטלי ואינטראקטיבי בתחנות האוטובוס והצגת מידע תחבורתי עירוני לתושב בנייד (מיקום האוטובוס, זמני הגעה)