שם החברה קנדו

שם המוצר Kando Clear Upstream אתר https://www.kando.eco

Kando הוקמה בשנת 2012 במטרה לתמוך בתאגידי מים עם פתרון IOT (אינטרנט של דברים). טכנולוגיה זו מבטיחה שיפור משמעותי באיכות השפכים, מסייעת להגן על תהליך מיחזור השפכים, מונעת נזק לרשת השפכים ולמתקן הטיפול בשפכים (מט”ש) מפני אירועים שמתרחשים ברשת השפכים התת קרקעית. כל זאת ע”י איתור הגורם המזהם, התרעה ומתן כלים ממשיים ותובנות למקבלי ההחלטות בתאגידי המים.