שם החברה LICOMPASS TEC LTD

שם המוצר My City אתר https://licompass.com

מערכת MY CITY הינה מערכת לניהול ושליטה לרשויות מקומיות המבוססת על טכנולוגיה מתקדמת ויחד עם זאת מתאפיינת בפשטות רבה למפעיל ומאפשרת למנהלים לקבל תמונת מצב בזמן אמת מכל מקום ומכל מכשיר. המערכת מתבססת על אפליקציה ייעודית המאפשרת לרשות קשר ישיר ומיידי מבוסס מיקום אל מול התושבים. המערכת נבנתה כך שתספק פתרון לכל צרכי הרשות בשגרה כגון העברת דיווחים, ידיעות חדשותיות, דיווחים למוקד העירוני, ביצוע תשלומים ומגוון רב של פעילויות נוספות המאפיינות את שגרת היום ברשות. כלל הדיווחים ואירועי השגרה מוצגים ומנוהלים על גבי מפות ובחתכים שונים בהתאם לבחירת המפעיל. המערכת מאפשרת יעילות רבה בתחום הדוברות והמידע לציבור.בשעת חירום מאפשרת המערכת להתריע באופן מיידי על סכנה ולבצע פינוי אזרחים מאזורים מוכי סכנה בפשטות וביעילות באמצעות חיבורים ישירים למערכות פקע”ר.