שם החברה ספיק טו גו בע"מ

שם המוצר Speak2Go אתר https://speak2go.com/

speak2go הינו פתרון ללימוד אנגלית דבורה הן כהעשרה במגוון תוכניות בבתי הספר והן כתגבור וכלי הכנה לחיים במסגרות של מתנסים וחינוך לא פורמלי.

כיום הפתרון מיושם ביותר מ-70 בתי ספר שונים בישראל וזמין במערכת גפ”ן.