שם החברה פלתורה טכנולוגיות בע״מ

שם המוצר פלתורה - חשיבה חישובית אתר https://www.iamplethora.com

פלתורה הינה סביבה משחקית שנועדה ללמד ילדים מגיל 9 את עקרונות החשיבה החישובית כך שיוכלו להשתמש בהם בכל תחומי חייהם.

בעזרת פלתורה, תלמידים יכולים לתרגל מיומנויות של הבנת מערכות מורכבות על ידי שינוי החוקים על בסיסם המערכת עובדת וצפייה בהתנהגות החדשה המבוססת על החוקים המעודכנים.

בתחילה, התלמידים נחשפים לקבוצה קטנה של חוקים המניעים את התנהגות המערכת.

הם נדרשים לשנות את החוקים על מנת להביא את המערכת לביצוע משימה נתונה, לצפות בהשפעת השינוי על התנהגות המערכת ואף ליצור אתגרים וחוקים חדשים משל עצמם.

הפתרון מיושם בפתח תקווה, הוד השרון, כפר סבא, ועוד.