שם החברה אלטאקו פתרונות אנרגיה

שם המוצר אקוגריד אתר https://www.altecog.com/index.html

מערכת EcoGrid של אלטאקו מרכזת את כל פעילות החשמל ברשות ותאגידיה החל משלב המיפוי.המערכת מנטרת את כלל הצריכה בנכסי העירייה, מאור רחובות, מוסדות חינוך וכו’, מבצעת ניתוחים אוטומטיים ומתריעה על פערים וחריגות, במטרה להביא להתייעלות אנרגטית. בצד הכלכלי, המערכת מסייעת בניהול תקציב החשמל, מבצעת בקרה מלאה על חיובים ומאתרת כספים שמשולמים לא בצדק. כמו כן, המערכת מנטרת תפוקות ייצור סולארי ומבצעת בקרה מלאה ומדויקת על ההתחשבנות עבור הייצור.

כיום המערכת מוטמעת ברשויות שונות בארץ, בניהן: הרצליה, שדרות ואור יהודה.

בנוסף, אלטאקו משתתפת במיזם של משרד האנרגיה והמועצה לבנייה ירוקה: “תכניות לאיפוס אנרגיה בנכסי הרשויות המקומיות”, במסגרתה החברה מובילה את שלב המיפוי ברשויות.