שם החברה Ayala Water & Ecology Ltd

שם המוצר The Natural Biological System TM (NBSTM) אתר www.ayala-aqua.com

הטכנולוגיה הביולוגית הטבעית NBS של ‘אילה’ משנה לחלוטין את כללי ניהול משק המים במרחב העירוני. שינוי מהותי ומערכתי הוא צו השעה מכיוון שהגישה הטכנולוגית הנוכחית לא מצליחה להתמודד עם מאזן המים השלילי הגדל במהירות, זיהום והעלמות האקוויפרים הטבעיים, הצפות, זיהום אויר גובר ואיתם הירידה באיכות החיים. להיפך, הטכנולוגיה העכשווית מגבירה את הבעיות הסביבתיות בעקבות התלות והשימוש הגובר באנרגיה יקרה ומזהמת, בכימקאלים היוצרים תוצרי לוואי הרסניים ועקב תלותה בתחזוקה מקצועית יקרה ולעיתים לא יעילה.

טכנולגיית ה- NBS מבוססת על חוקי הטבע והתרמודינמיקה בלבד. עבודה עם חוקי וכוחות הטבע לא יוצרת ‘התנגדות’ ותופעות לוואי אלא מייצרת שיווי משקל תרמודינמי יציב המאפשר ‘תחזית’ אמינה ויציבה ומונע תופעות סביבתיות קיצוניות ובלתי צפויות המתרחשות לנגד עינינו ברחבי העולם. הגישה התכנונית של אילה לוקחת את המרחב הנופי כולו כיחידה אקולוגית אחת המורכבת מאין סוף יחידות אקולוגיות קטנות יותר. ה’חוט’ המחבר בין כל היחידות הוא זרימת אנרגיה בתצורות שונות, מים, אוויר, טמפרטורה ועוד. הבנת התנועה האנרגטית ועבודה על פיה יוצרת מערכת סביבתית ‘חיה’ ובריאה, ממש כמו גוף אנושי. במרחב העירוני האתגרים מורכבים ו’מעניינים’ יותר בגלל המורכבות שלו: צפיפות, צריכת אנרגיה, פליטת חום מואצת, תכסית עירונית אטומה, צריכת מים גבוהה ועוד. האתגר התכנוני הוא לתת מענה סימולטני לכל הבעיות תוך שמירה על איכות החיים ואיפשור רמת חיים נדרשת.

טכנולוגיית ה- NBS: מטפלת בביוב גולמי בתוך המרחב הנופי לאיכות מעולה, כחלק ממנו ובלי לפגוע באיכות החיים, ממחזרת את המים המטופלים לטובת השקייה, שימושים תחזוקתיים וחידוש האקוויפר, אוספת, מטהרת ומחדירה מי גשם לאקוויפר, יוצרת מעצורי גשם ואזורי החדרה מקומיים ומפחיתה דרמתית סיכוי לשטפונות, יוצרת מרחבים ירוקים פעילים (“active landscape”) שלא צורכים אנרגיה, מפחיתים למינימום את זיהום האויר,את ‘טביעת הרגל הפחמנית’, ומעשירים את המרחב בחמצן נקי, כל התהליכים הנ”ל ועוד, מוטמעים כיחידה אחת מתמשכת במרחב הנופי העירוני החדש ומוחדרים לתוך המרחבים הקיימים תוך ‘תפירת’ הפתרון פר מקרה. המשמעות האופרטיבית והכלכלית במרחב הנופי היא עצומה ומיידית:

  • חיסכון אסטרונומי בצנרת הולכת ביוב
  • תחנות שאיבה והקמת מטש”ים חדשים
  • חיסכון אדיר במי השקייה
  • חידוש האקוויפר המקומי והגברת ‘ביטחון המים’ לאוכלוסיה המקומית
  • הפחתת זיהום האוויר והטמפרטורה הממוצעת העירונית
  • יצירת ‘יער ירוק’ עירוני פעיל שניתן לסחור בו בשוק הבינלאומי (carbon trading)
  • העלאת איכות החיים ועימה הביקוש למגורים במרחב הנתון
  • החדרת הטבע חזרה למרחב העירוני תוך יצירת נוף סביבתי יפה ומשתנה בעלויות תחזוקה נמוכות יותר מגינון קונוונצינאל

השינוי והטמעת הטכנולוגיה יכולים להיעשות בטווח זמן קצר ובעלויות יחסית נמוכות מאוד.

הטכנולוגיה תוכננה ויושמה במספר רב של מרחבים בעולם ובארץ, עירוניים, תעשייתיים וחקלאיים כגון: גני תקווה, ת”א, יבנה – נחל עירוני חי, נאות סמדר, Nice-France. India – New Delhi, Hyderabad, Bangalore, Mumbai. Campeche-Mexico.