שם החברה Ayala Water & Ecology Ltd

שם המוצר The Natural Biological System TM (NBSTM) אתר https://ayala-aqua.com/

המרחבים העירוניים הפכו בחצי המאה האחרונה למפגע סביבתי כבד המשפיע גם על סביבתו הקרובה והרחוקה ובעיקר על איכות החיים בתוכו. הבנייה המסיבית, הרס התשתיות הטבעיות והשימוש האינטנסיבי באנרגיה פוסילית למיניה ערערו לחלוטין את האיזונים והיציבות האקולוגיים שהובילו לתופעות של התחממות מקומית, דילול וקריסת מקורות מי השתיה, זיהום אוויר קיצוני, קריסת תשתיות ועוד.

צואר הבקבוק לפיתוח עתידי במרחבים עירוניים כיום הוא חוסר מים טובים ותשתיות ביוב וניקוז קורסות ולא מספיקות.  טכנולוגית המערכת הביולוגית הטבעית “NBS” של חברת אילה מים ואקולוגיה נותנת מענה מלא לבעיה תוך שינוי ‘כללי המשחק’ התכנוניים וכל זאת תוך חיסכון כלכלי מדהים.

הטכנולוגיה משקמת את האיזון והיציבות באמצעות החזרה מבוקרת של  הטבע למרחב העירוני וזאת תוך מתן פתרונות משולבים רב מערכתיים: טיפול ומחזור מקומי של הביוב, איסוף וטיהור מי גשם תוך חידוש והעשרת האקוויפר ומניעת הצפות, הנחתה דרמטית בצריכת  האנרגיה המקומית תוך הורדת ערכי הפחמן וההתחממות העירונית ויצירת תאי נוף ירוקים איטנסיביים פעילים כחלק מהמרחב הנופי העירוני. הטכנולוגיה עושה שימוש בחוקי הטבע והתרמודינמיקה ללא שימוש באנרגיה או כימיקאלים. המערכות נטולות מרכיבים אלקטרו מכניים ולכן דורשות תחזוקה מינימלית.

לתכנון ויישום של מערכות מבוזרות ברחבי המרחב העירוני ייתרונות רבים, ביניהם:

  • מקטין, עד לביטול, צורך במערכות הולכת שפכים מורכבות,
  • יוצר ומחדש מרחבים ירוקים פעילים (Active Landscapes) המשמשים מעבר לנוי כ’ריאות’ ו’כליות’ ירוקות הממחזרות במקום שפכים עירוניים,
  • אוסף ומטהר מי נגר ומחדיר את חלקם לאקוויפר המתדלדל ובכך גם מונע הצפות באזורים נמוכים,
  • מפחית דרמטית את זיהום האוויר ופליטת הפחמן ומגדיל את הצריכה שלו לטובת יצירת חמצן נקי,
  • מפחית דרמטית את ההשקעות בתשתית ובתחזוקה, נותן בטחון מים לתושבים ומעלה את איכות החיים ואת ערך הנדל”ן

שינוי ומעבר לגישה האקולוגית הטבעית שמציעה אילה באמצעות טכנולוגית ה- NBS, יכול להתרחש מיידית ראשית באיזורי בנייה חדשים ובהמשך בשכונות וותיקות. כדי שהשינוי יתרחש דרושה חשיבה אחרת מחוץ למקובל אך העתיד כבר כאן והצורך ברור ומיידי.

הקשר הכנראה בלתי נמנע בין משבר האקלים המתרחב ובין תופעות טבע הרסניות כולל ביולוגיות כמו הקורונה, דורש שינוי גישה ונקיטת אמצעים מיידית לשם כך.

הטכנולגיה תוכננה וגם יושמה במספר רב של מרחבים בעולם ובארץ, עירוניים, תעשייתיים וחקלאיים. בין האתרים הקיימים ומתפקדים:

בארץ:

שכונת גנים בגני תקווה, מתחם אמפא בביצרון ת”א, נחל עירוני בשכונה ירוקה ביבנה, נאות סמדר

בעולם:

בהודו – Hyderabad, New Delhi, Bangalore, Mumbai

צרפת – העיר ניס ועמק הואר

מקסיקו – קמפצ’ה