שם החברה משכ"ל

שם המוצר PractiCal - פרקטיקל אתר https://www.innovation-mashcal.com/practical

מערכת טכנולוגית חדשנית ומתקדמת לפיקוח ובקרה על פעילות השטח של הקבלנים המספקים שירותים לרשויות המקומיות.

מערכת פרקטיקל מסייעת לפיקוח ובקרה על פעילות הקבלנים וספקי שירותים המועסקים במסגרת המכרזים של משכ”ל , ברשויות המקומיות.
באמצעות המערכת מנהלים מאות פרויקטים וקבלנים ברשויות המקומיות. המערכת מאפשרת דיווח על תקלות בזמן אמת, תיעוד ומעקב אחר תהליך הטיפול בהן ותכנון עבודת הפיקוח. השאלונים מותאמים לכל פרויקט בהתאם לדרישות הרשות.
לרשות המפקחים עומדת אפליקציה סלולרית, מבוססת מיקום, אשר מאפשרת להם לבצע את עבודתם בקלות וביעילות. באמצעותה הם יכולים לבצע פיקוח על האתרים השייכים להם ,לוודא שהעבודות והשירותים הינם לשביעות רצונה של הרשות המקומית, לתעד תקלות ולקבוע ביקורות חוזרות וכל זה בהתאמה לסוג פעילות השטח אותה הם בודקים.
המערכת מאפשרת תצוגה בזמן אמת על עבודת הפיקוח, התקלות שנפתחות ואופן הטיפול בהן ברשות.

תכונות המערכת:

  • שאלונים מותאמים לכל פרויקט ורשות
  • צפייה בדיווחים עפ”י חתכים שונים
  • “מבט על” וניטור תקלות פתוחות
  • פתיחת תקלות מהשטח וקבלת התראות
  • ניהול נתונים ומסמכים
  • אפליקציה ייעודית למפקחים

יתרונות המערכת:

  • קבלת תמונת מצב עדכנית בזמן אמת על הנעשה בשטח
  • תכנון העבודה והתייעלות בהספק הביקורת
  • ניהול וניטור כל פעילויות השטח ברשות
  • דיווח מבוסס מיקום ומדויק מהשטח