שם החברה GIV Solutions

שם המוצר GIV-CITY אתר https://www.giv-solutions.co.il/

חברת GIV Solutions מממשת את חזון העיר החכמה בפתרון ™GIV-CITY, מערכת חדשנית ואינטגרטיבית הפועלת על בסיס כללים וחוקים עסקיים לחיבור בין המידע המגיע ממוקדי הפעילות וממקורות המידע השונים בעיר ובין הרשות המקומית לתושבי העיר. ניהול הוליסטי של התשתיות והמשאבים העומדים לרשות העיר החכמה באופן האפקטיבי ביותר, תוך ניטור ופיקוח על התפעול, תחזוקת תשתיות מיטבית ושמירה על הבטיחות וזאת כדי לספק את השירות הטוב ביותר לאזרחים, לשפר את שביעות הרצון של התושבים ולהבטיח שיפור מתמשך באיכות החיים בעיר.

אם נשתמש באנלוגיה של גוף האנושי, ישנה הולכה עצבית ע”י רשת עצבים, עמוד שידרה, ובעיר החכמה ישנה רשת תקשורת בצורות שונות כגון סיבים אופטיים, מיקרוגל, אלחוט וכדומה. על כל המוטוריקה מפקח המוח הקטן בגוף האנושי ובהתאמה, בעיר החכמה ישנן מערכות שליטה ובקרה בזמן אמת. המקבילה למוח האנושי הינה המערכת לניהול העיר ™GIV-CITY .

אחד מהיתרונות העיקריים של המערכת של ™GIV-CITY היא היכולת להגדיר את המערכת כמערכת לומדת, דינאמית, משתנה בהתאם לצרכי העיר, תוך קבועי זמן אפקטיביים. המערכת משביחה ומעצימה את כל דרגי מקבלי ההחלטות ובעלי התפקידים ביישות העירונית – מוניציפלית ומהווה פלטפורמה ותווך באמצעותו מתבצע הניהול המיטבי תוך מתן אפשרות לשיפור מתמיד.

המערכת מנהלת ומתפעלת את התשתיות והפעילויות העירוניות במגוון היבטים וביניהם: אינטגרציה לכלל התשתיות השונות (באמצעות חיישנים מסוגים שונים, IOT, SCADA) לצורך בקרה וניטור, ניהול המידע והתהליכים באופן פרואקטיבי, ניהול תקציבי, ניהול ובקרה ביצועי קבלנים, ובקרה ועמידה בהסכמי שירות (SLA) כמוגדר בחוזים.

מערכת ™GIV-CITY פועלת בהצלחה במספר לקוחות, זוכת פרסים ופועלת בין היתר בעיריית תל-אביב,ובתאגיד המים העירוני “מי- אביבים”, עיריית בת-ים, עיר הבה”דים הצה”לית – מבט לנגב ובמכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש, פועלת ב”ורידיס” כגוף הנותן שירות נרחב בפריסה ארצית בתחום שפ”ע ומחזור.