שם החברה Telicomm Ltd

שם המוצר ™ TEL2000 אתר https://www.telicomm.com

העיר צריכה להתקין אלפי מצלמות עכשיו ! ב 2023, יותקנו בעולם 30 מליון מצלמות עם קצב גידול שנתי של 23% . היום, בסביבה עירונית דינמית, ישנו צורך אמיתי להתקנת מצלמות באופן מיידי, במיקום משתנה על פי הצורך ובעלויות נמוכות.

ניתן לממש דרישות אלו רק ע”י שימוש בתשתית תקשורת סלולרית קיימת. אולם, עקב מגבלות רוחב הסרט, התשתית הקיימת לא מסוגלת לחבר ריבוי מצלמות. הפתרון הייחודי של טליקום, משלב אלגוריתם עיבוד אות ולמידת מכונה, מבצע אופטימיזציה והתאמה של שידור הוידאו מהמצלמות המחוברות על גבי התשתית הסלולרית. האלגוריתם חוזה בזמן אמת את ההתנהגות והדרישה של הוידאו המצולם ע”י המצלמה ומתאימו לקיבול הרגעי של ערוץ התקשורת. המשימה שלנו – חיבור אלפי מצלמות ביום אחד, בכל מקום שצריך (ללא תכנון ארוך ומסובך) ובעלויות נמוכות.